Gran Via - Agència Immobiliària

Més de 20 anys d'experiència en el sector immobiliari

Estem especialitzats en la comercialització de cases i pisos de nova construcció, habitatges d'ocasió, apartaments, segones residències, així com naus industrials, locals comercials, places d'aparcament i parcel·les edificables.

Més de dos dècades en el sector immobiliari i el total coneixement de les gestions i documentació necessàries garanteixen que tota compra-venda es realitzi amb total transparència des del seu inici fins a la inscripció final en el registre de la propietat.

Lloguer

Realitzem totes les gestions necessàries entre arrendador i arrendatari perquè la consecució d'un lloguer sigui àgil i satisfactòria per a ambdues parts. Oferim un servei integral, com la valoració per obtenir una màxima rendibilitat, la confecció i elaboració del contracte d'arrendament, dipositar a l'Incasol la fiança obligatòria, canvis de titular dels subministraments, o les actualitzacions de la renda i administració de cobraments i pagaments.

Disposem d'un equip de manteniment per solucionar qualsevol reparació o imprevist que sorgeixi en el seu immoble, actuant de forma ràpida i eficaç perquè vostè no s'hagui de preocupar en cap moment.

Així mateix li GARANTIM la renda a percebre mitjançant una pòlissa d'assegurances que li protegirà davant una eventual falta de solvència de l'arrendatari.

Gestió

Posem a la seva disposició tota la nostra experiència per a l'obtenció i tramitació de diferents gestions, com poden ser:

  • Finançament a la seva mida, obtenint la hipoteca que millor s'ajusti a les seves necessitats.
  • Cèdules d'habitabilitat i certificats energètics
  • Verificacions registrals
  • Inscripció d'escriptures en el Registre de la Propietat
  • Certificacions d'aprofitament urbanístic
  • Càlcul i liquidació de Plus vàluas municipals

Assegurances

Som agents exclusius de l'asseguradora CATALANA OCCIDENT, una companyia que disposa d'una de les més completes gammes d'assegurances del mercat, amb gran experiència en el sector, història i una contrastada solvència. Si ho desitja li podem oferir un projecte personalitzat sense compromís, assessorant-li en tot moment sobre qualsevol tipus d'assegurança.

Catalana Occidente